Детска лятна академия провеждат в КСУ „Гергана“ – с. Нареченски бани

Детска лятна академия провеждат в КСУ „Гергана“ – с. Нареченски бани 247

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) към община Асеновград, съвместно с РУ – Асеновград, РСПБЗН – Асеновград, Военно формирование 24490, Общински младежки съвет – Асеновград и служители от община Асеновград ще реализират проект „Детска академия за спорт и превенция“. Проектното предложение предвижда организиране на системни дейности и занимания с деца от Комплекс за социални услуги (КСУ) „Гергана“ - с. Нареченски бани.

Идеята ще се реализира във връзка с разпореждане на Главния секретар на МВР, касаещо превенция на противообществените прояви от малолетни и непълнолетни на територията на община Асеновград. Детската академия ще се проведе в през юли и август, 2024 г. Инициативата е насочена към повишаване знанията и възможностите на участниците по отношение повишаване информираността им за справяне с бедствия и аварии, пътна безопасност, оцеляване сред природата и превенция на рисково поведение.

 

*СНИМКАТА е илюстративна.

Последна промяна:
Свалете в pdf