Доброволно формирование „Асеневци“ вече е официално регистрирано

Доброволно формирование „Асеневци“ вече е официално регистрирано 541

На 31.07.20 г. Доброволно формирование „Асеневци“ беше официално регистрирано в Регистър на доброволните формирования в главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението - МВР. Беше даден пореден номер на формированието и на всеки доброволец беше издадено удостоверение за персонален идентификационен номер.

Предстои организирането и провеждането на първоначален основен курс, който ще се проведе от служители на РУ - Асеновград и Пожарна безопасност - Асеновград, лектори по първа помощ и БЧК. На успешно завършилите курса ще бъдат издадени карти на доброволец.

Последна промяна:
Свалете в pdf