Епиизоотичната комисия на община Асеновград със спешно заседание

Епиизоотичната комисия на община Асеновград със спешно заседание 593

В община Асеновград се проведе заседание на Общинската епизоотична комисия. Повод за дискусията е заповед от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) относно обявено огнище на туберкулоза в животновъден обект. Същият се намира на територията на община Асеновград. Съгласно заповедта се забранява придвижването на говеда от и към заразения животновъден обект с включване на тези, предназначени за незабавно клане в месодобивно предприятие. Животните, които са реагирали при интрадермалните изследвания се изолират от останалите и се забранява извеждането им на паша до изпращането им за санитарно клане. Млякото от заразения животновъден обект следва да се насочи за преработка, гарантираща обезвреждането на причинителя на туберкулозата. Разпоредено е също да се извърши механично почистване и дезинфекция на помещенията за отглеждане на животни, както и на инвентара в животновъдния обект. От ОДБХ - Пловдив пък следва да изготвят оздравителен план за ликвидиране на заболяването.

Последна промяна:
Свалете в pdf