Информация за преместване на контейнер

Информация за преместване на контейнер 273

Община Асеновград съобщава, че контейнерът, ползващ се от жителите на улица „Охрид“ и част от улица „Драгоман“, е преместен на площада на улица „Станимака“.

Последна промяна:
Свалете в pdf