Изложба на художници от първия випуск на проф. Иван Кирков

Изложба на художници от първия випуск на проф. Иван Кирков 265

Проект „Осветените пътища – 90 години от изкуството на проф. Иван Кирков“ – фондация „Тракарт 2000“ представя изложба на художници от първия випуск на професора в Националната художествена академия. Изложбата е създадена по проект, финансиран от НФК, по програма „Визуални изкуства“ и е  с цел утвърждаване на високостойностните художествени традиции и предаването им като естетически норми и вкус на подрастващите със стремеж към иновативност, развитие и достъпност до всички форми и изобразителни практики. Настоящият симпозиум и проект е израз на почит към работата на художника и дългогодишната му преподавателска дейност.

На 20 Септември 2022 г. от 18.00 ч. Изложбата ще гостува в Старинното училище „Св. Георги“ в Асеновград, родният град на проф. Иван Кирков. Изложбата със създадените по време на симпозиума картини ще гостува до 20.10.2022 г. Целта на проекта е популяризиране изкуството на големия български художник проф. Иван Кирков и утвърждаването на приноса му към съвременното българско изкуство.

Последна промяна:
Свалете в pdf