Какви спортни клубове има в община Асеновград?

Какви спортни клубове има в община Асеновград? 1828

Обновена е спортната таблица в интернет сайта на община Асеновград. Данните са актуализирани към началото на 2023 г. Таблицата предоставя информация за постиженията на организациите за спорт, развиващи дейността си на територията на общината. В табличен вид са представени данни за имена и контакти на спортните клубове, места за провеждане на тренировка, брой картотекирани спортисти, състезанията и постиженията им, както и получените финансови средства за 2022 г. Предстои, след приемане на държавния и съответно, след това - на общинския бюджет за 2023 г., да бъдат разпределени субсидиите за спортните клубове. Всичко това, ще бъде публикувано публично, с цел прозрачност при отпускане на предвидените суми за финансово подпомагане на организациите, съгласно Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове и спортно - туристическата дейност в община Асеновград. С документа може да се запознаете ТУК.

Таблицата е създадена по идея на кмета на града д-р Христо Грудев. Целта е информацията да се актуализира периодично, за да се даде гласност и популяризиране отличните резултати на асеновградските спортисти.Защото Асеновград ражда все повече талантливи и успешни спортни надежди с всяка изминала година. Освен това, всеки родител, който желае да запише детето си на спорт, може лесно да се информира кои са клубовете, какви дейности осъществяват и как може да се свърже с тях. И не на последно място, по този начин ще се осигури публичност на предоставените на спортните деятели финанси, спрямо техните постижения и резултати през изминалата година.

Таблицата, която се актуализира периодично, може да откриете ТУК, като към момента се очаква клубовете да подадат информация за последните си състезания, които да бъдат вписани в нея.

Последна промяна:
Свалете в pdf