Кога ще се подписват договорите за подмяна на старите отоплителни уреди в Асеновград?

Кога ще се подписват договорите за подмяна на старите отоплителни уреди в Асеновград? 539

Подписването на договорите за подмяна на старите отоплителни уреди с нови ще се извършва след одобрение на кандидатите.

 

Община Асеновград напомня на всички граждани, че могат да подадат заявление за безплатна подмяна на нови екологични отоплителни уреди. Всеки, който има желание, може да го направи електронно на посочения линк: elektronno-kandidatstvane1.pdf (asenovgrad.bg) или на място на адрес: гр. Асеновград, пл. „Акад. Николай Хайтов“ №4, в сградата на НЧ “Родолюбие“, ет.II, стая 5. След одобрение на кандидатите, представители на екипа на проекта уведомяват гражданите по телефона за деня и часа, в който трябва да се явят за подписване на договора.

Община Асеновград ще предостави на одобрените лица безвъзмездно:

1. Ново екологично отоплително устройство на електричество или пелети.
2. Инструктаж на място при доставката, както и писмени инструкции за експлоатация и поддръжка на новото отоплително устройство.
3. Демонтаж и изнасяне на стария отоплителен уред на дърва и въглища от жилището и предаването му за рециклиране (демонтажът и изнасянето от имота ще се извърши преди доставката на новото отоплително устройство).
4. Гаранционно обслужване на новото отоплително устройство, при условие на спазване на изискванията за правилна експлоатация и поддръжка, от страна на крайния получател.

Мерките са в изпълнение на проект №BG16FFPR002-5.001-0003 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Асеновград“, по приоритет 5 „Въздух” на Програма „Околна среда“ 2021 г. - 2027 г.

Последна промяна:
Свалете в pdf