Младежкият медиатор на община Асеновград и "Бюро по труда" в помощ на младежите

Младежкият медиатор на община Асеновград и 1077

Младежкият медиатор на община Асеновград, съвместно с Дирекция "Бюро по труда" (ДБТ) в града, проведоха информационни срещи с 12-токласници от асеновградски училища. Целта е да се мотивират зрелостниците, след завършване на средното образование, да търсят активно начини за реализиране на идеите и мечтите си в реалния живот. Медиаторът и представителите на ДБТ презентираха информация пред младежите за предстоящите възможности за професионална реализация, начините за придобиване на квалификация, преквалификация или професия, както и вариантите за временна (сезонна) и постоянна заетост.

Целевата група, към която е насочена инициативата, е учениците от XII клас на гимназиите и средните училища от Асеновград. Осъществиха се общо 5 срещи в следните учебни заведения:
– ПГ "Св. Патриарх Евтимий" - взеха участие 8 младежи;
– СУ "Св. Св. Кирил и Методий" - взеха участие 24 младежи;
– ПГ по ХВТ "Св. Димитрий Солунски" - взеха участие 22 младежи;
– ПГ “Цар Иван Асен II” - взеха участие 27 младежи;
– СУ "Св. княз Борис I" - взеха участие 37младежи.

Младежкият медиатор на община Асеновград представи пред зрелостниците своята дейност и възможностите за съдействие, спрямо завършващите. А именно: посредничество с ДБТ, с цел връзката на младите хора с трудовата борса; поддържане на контакти с фирми и организации и съдействие за намиране на работа на младежи; насърчаване продължаването на обучението на завършващите; помощ при изготвяне на CV, мотивационно писмо и др. документи за кандидатстване на определено работно място и др.

Последна промяна:
Свалете в pdf