Обекти от Концепцията на община Асеновград в сфера туризъм (V част)

Обекти от Концепцията на община Асеновград в сфера туризъм (V част) 480

Община Асеновград продължава да представя поетапно обектите от Концепцията си за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) – ето кои са планираните обекти от сферата на туризма.

Изграждане на път до началото на пешеходния маршрут, паркинг, Туристически информационен център /ТИЦ/ и друга инфраструктура в подхода към Тракийското скално светилище „Беланташ“. Тракийското скално светилище "Беланташ" се намира на около 30 км. от Асеновград. Обектът се посещава от хиляди туристи ежегодно. В същото време, в зоната липсва туристическа инфраструктура и последният участък от пътя е с трошенокаменна настилка. Проектът предвижда: изграждане на 2 км. път до началото на пешеходния маршрут; изграждане на паркинг с места за автомобили и автобуси във финалния участък на пътя; изграждане и оборудване на Туристически информационен център (ТИЦ) и друга туристическа и съпътстваща инфраструктура. Чрез реализация на проектната идея ще се подобри достъпът до туристическия обект и предлаганите в него услуги. Подобряването на достъпа и посещаемостта ще даде възможност за икономическо развитие в региона, чрез развитие на селския туризъм, частното хотелиерство, търговията, производството и продажбата на местни продукти. Това, от своя страна, ще доведе до тласък в развитието на туризма и ще подобри благосъстоянието на живеещите в района. Прогнозна стойност 5 000 000 лв.

Изграждане на път с. Мостово – Кръстова гора. Кръстова гора е местност, посещавана от хиляди туристи и поклонници всяка година. Към настоящия момент до там се стига през община Лъки по труднодостъпен и тесен път, който през почивни дни и религиозни празници създава трудности при придвижването на големия поток от автомобили. Освен подобряване на комфортния достъп до Кръстова гора, реализирането на проектната идея ще даде възможност за развитието на селския и религиозния туризъм, частното хотелиерство, търговията, производството и продажбата на типични местни продукти. Около с. Мостово, Тракийското скално светилище „Беланаш“ и в целия район има много къщи за гости и места за настаняване и почивка. С изграждането на пътния участък много бързо ще се достига от този район до Кръстова гора и обратно. Едновременно с това, за големия поток от туристи и поклонници ще бъде осигурен по-кратък и удобен маршрут и ще се предостави възможност още повече хора да отсядат в местата за настаняване, функциониращи на територията на община Асеновград. Предвижда се новият път да преминава изцяло през територията на община Асеновград. Той ще осигури минимална дължина на трасето, комфортно пътуване и безопасност на движението. Общата дължина на трасето е 4,7 км. Очаквани резултати от реализирането на проекта са: подобряване на достъпността и сближаване в регионите; подобряване функционалните и социално-икономически връзки; подобряване на общинската пътна инфраструктура; подобряване условията на пътуване на стоки и пътници от и до съответните райони; съкращаване на връзката и значително намаляване на времето за пътуване до Кръстова гора и в обратна посока. Партньор в проекта ще е община Лъки. Прогнозна стойност  8 000 000 лв.

Последна промяна:
Свалете в pdf