Община Асеновград избира фирма за озеленяване

Община Асеновград избира фирма за озеленяване 194

В петък, 9 август,  бе крайният срок за подаване на оферти за фирма изпълнител за поддържане на зелените площи и озеленяване на територията на Община Асеновград. В  понеделник, на 12 август,  в стая 517 на администрацията бяха отворени 4 бр. оферти от Експертна комисия, назначена със Заповед на Кмета на Община Асеновград. Предстои разглеждане на офертите.

Сегашният договор за „Поддържане на зелени площи и озеленяване на територията на Община Асеновград” е със срок 2 години и приключва на 04.09.2019 г.

Последна промяна:
Свалете в pdf

Последни новини

Към всички новини
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ