Община Асеновград разходва около 42 000 лв. за почистване на нерегламентирани замърсявания

Община Асеновград разходва около 42 000 лв. за почистване на нерегламентирани замърсявания 587

Управата на Асеновград възложи на фирмата по сметопочистване и сметосъбиране да почисти всички образували се нерегламентирани замърсявания на територията на общината. За дейността са похарчени 15 739 лева само за града и още 26 621,96 лева за населените места.

Съвместна обширна проверка, извършена от служители от отдел "Екология и околна среда" към община Асеновград и Регионална инспекция по околна среда и водите (РИОСВ) - Пловдив не е констатирала нерегламентирани замърсявания в града и селата. Инспектирани са зони от 27 населени места в общината, включително асеновградските квартали "Горни Воден" и "Долни Воден".

Проверката е извършена във връзка със заповед на министъра на околната среда и водите, чрез която са отправени предписания към общинските администрации да се предприемат мерки за почистване и недопускане на наличие на нерегламентирани замърсявания (сметища), включително и на речните легла и прилежащите им територии, попадащи в териториалния обхват на съответната община. В проверките участваха също кметове и кметски наместници на населените места в Асеновградско.

Община Асеновград припомня, че всички средства, които са разходвани за разчистване на нерегламентирани замърсявания, са отделени от парите на данъкоплатците, вместо да бъдат вложени в ремонт на улици и тротоари, в обновяване на зелени пространства или в подобряване качеството на сметопочистването. Само от гражданите зависи дали тази практика ще бъде прекратена и ще се борим заедно за по-чиста околна среда. Общинска администрация призовава за строителни и едрогабаритни битови отпадъци да се ползва безплатната площадка, разположена при депото в Асеновград.

Последна промяна:
Свалете в pdf

Последни новини

Към всички новини
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ