Община Асеновград разработва нова Наредба за спортните си обекти в общината

Община Асеновград разработва нова Наредба за спортните си обекти в общината 182

Общински спортни обекти на територията на Община Асеновград ще могат да се отдават под наем при определени условия за срок до 30 години. Това предвижда нова Наредба за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на Община Асеновград, която се публикува на 12.08.2019 г. на сайта на Общината за обществено обсъждане.

Възможност за по-дългосрочно стопанисване на спортните обекти дава новият Закон за физическото възпитание и спорта, влязъл в сила на 18.01.2019г. Предоставянето на спортната база на спортните клубове за по-дълъг период ще им даде сигурността да могат да направят  съответните дългосрочни инвестиции.

В наредбата е предвидено и безвъзмездно предоставяне на спортни обекти без търг за срок до 10 години след решение на Общински съвет. Идеята на комисията, разработила наредбата, е да насърчава и улеснява управлението и развитието на спорта на територията на Община Асеновград.

Последна промяна:
Свалете в pdf

Последни новини

Ден на народните будители

Община Асеновград ви кани на събитията, посветени на Деня на народните будители

Към всички новини
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ