Община Асеновград разработва нова Наредба за спортните си обекти в общината

Община Асеновград разработва нова Наредба за спортните си обекти в общината 421

Общински спортни обекти на територията на Община Асеновград ще могат да се отдават под наем при определени условия за срок до 30 години. Това предвижда нова Наредба за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на Община Асеновград, която се публикува на 12.08.2019 г. на сайта на Общината за обществено обсъждане.

Възможност за по-дългосрочно стопанисване на спортните обекти дава новият Закон за физическото възпитание и спорта, влязъл в сила на 18.01.2019г. Предоставянето на спортната база на спортните клубове за по-дълъг период ще им даде сигурността да могат да направят  съответните дългосрочни инвестиции.

В наредбата е предвидено и безвъзмездно предоставяне на спортни обекти без търг за срок до 10 години след решение на Общински съвет. Идеята на комисията, разработила наредбата, е да насърчава и улеснява управлението и развитието на спорта на територията на Община Асеновград.

Последна промяна:
Свалете в pdf

Последни новини

Към всички новини
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ