Община Асеновград ще депозира ново искане за финансиране пред държавата за свлачището към Асенова крепост

Община Асеновград ще депозира ново искане за финансиране пред държавата за свлачището към Асенова крепост 294

На 28.06.2018 г. се активизира свлачищен участък на път PDV 3010 Асеновград – Лясково – Яврово – Добралък в следствие от проливен дъжд. Община Асеновград незабавно информира фирма „Геозащита“ ЕООД – Перник, която направи оглед на място, излезе със становище, както и идентификационен номер на свлачището.

Според становището на „Геозащита“ ЕООД – Перник приблизителните размери на компрометирания участък са 0,360 дка площ с приблизителна дължина от 30 м. От двете страни на свлачищния участък се наблюдават дъговидни пукнатини в обсега на осовата линия на пътя и банкета, като по-силно изразени са тези в посока на Асенова крепост. Категоричните препоръки на дружеството бяха да се изпълнят спешно силови укрепителни и повърхностно отводнителни мероприятия.

Веднага от страна на Община Асеновград бе иницииран оглед на място и от други специалисти, чиято задача бе, да се даде остойностено предложение за укрепване на свлачищния участък.

В края на месец септември миналата 2018 година общинска администрация депозира искане за финансиране към Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет за сумата от 249 514 лв. До момента няма отговор за финансиране. Съгласно последните промени в Правилника за организацията и дейността на междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет, искания, за които не са отпуснати средства в годината, в която са подадени, нямат да бъдат разглеждани, в случай, че за същите не е поискано повторно разглеждане със срок до 31 март следващата година.

Към този момент Община Асеновград е предприела и изпълнила спешните мерки дадени като предписание, а именно обезопасяване и обозначаване на засегнатия участия с пътни знаци и сигнална лента, забрана на движение на тежкотоварни превозни средства, както и отводняване чрез поставяне на чували с пясък. Съществува опасност свлачищния участък да стане по-голям при интензивна валежна обстановка. При правените нови огледи от експерти е установено, че укрепването и отводняването трябва да обхване по широк периметър, а не само самия свлачищен участък. Екип на общинска администрация вече работи по това задание.

„Ще бъдем максимално прецизни. Целта ни в срок да депозираме ново искане за финансиране пред държавата.” – коментира ситуацията кметът на общината д-р Емил Караиванов. Той допълни още: „Имам опасения и този път няма как да рискуваме и да чакаме прекалено дълго, защото нямаме сила и правомощия да спрем природните процеси, в случая свлачищни. Като кмет ще бъда настоятелен, така че Междуведомствената комисия да оцени важността на това укрепване и неговата неотложност. В противен случай, ще бъдем принудени община Асеновград със собствени средства започне укрепване на зоната.”

Последна промяна:
Свалете в pdf

Последни новини

Към всички новини
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ