Община Асеновград спечели и проекта за благоустрояване на Зона-5 в кв. „Запад”

Община Асеновград спечели и проекта за благоустрояване на   Зона-5 в кв. „Запад” 182

Община Асеновград спечели и проекта за благоустрояване на Зона-5 в квартал ”Запад”, с това комплексният проект за инфраструктурно обновяване на квартала е реализиран в пълен обем.  С решение от 02.10.2019г. Управителният орган на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020г” (ОПРР) одобри проект на Община Асеновград: „Градска среда – благоустрояване на открити публични пространства в гр. Асеновград, кв. "Запад" – Зона 5”.  Проектното предложение е част от Инвестиционната програма на Община Асеновград за реализация на  Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие /ИПГВР/ на Община Асеновград за периода 2014-2020г.

Одобреният проект, специално за Зона-5, е на стойност 1 239 493 лв. и има срок за реализация 16 месеца. Основната му цел е подобряване на градската среда чрез изпълнение на мащабни озеленителни дейности, изграждане на поливна система, изграждане на детски и спортни площадки, кътове за отдих, рехабилитация на улични и тротоарни настилки, поставяне на енергоспестяващо осветление, както и система за видеонаблюдение.

Зона 5 на кв. „Запад” е с площ от приблизително 20 декара и включва територията на междублоковите пространства на блокове 102, 103, 104, 105 и 106, граничещи с улица „Стоян Джамсъзов”.

Основните изпълнители по дейности на проекта са вече избрани, което позволява работата да стартира в най-кратки срокове. С реализацията на проекта в пълна степен се изпълнява желанието на жителите на квартала за инфраструктурно обновяване на цялата територия на кв. „Запад”.    

Последна промяна:
Свалете в pdf

Последни новини

Ден на народните будители

Община Асеновград ви кани на събитията, посветени на Деня на народните будители

Към всички новини
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ