Община Асеновград спечели проект за саниране на училището в Мулдава

Община Асеновград спечели проект за саниране на училището в Мулдава 1664

Община Асеновград спечели финансиране по програма „Красива България” 2023 г. с проект: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на ОУ „Отец Паисий“ - с. Мулдава“. Проектното предложение беше изготвено и подадено от общинска администрация в началото на годината и получи одобрение с Решение №1 от 13.03.23 г. на програмата. Стойността на проекта е 264 991 лв. По него се предвижда да бъдат изпълнени строително-ремонтните дейности за повишаване на енергийната ефективност на сградата, посредством топлинна изолация на външни стени чрез полагане на топлоизолационна система, топлоизолиране на покривните пространства и други съпътстващи ремонтни дейности.

Плановете са строителните дейности да бъдат реализирани през летните месеци, когато учениците са във ваканция за да не се нарушава образователния процес. А в началото на новата учебна година възпитаниците на школото да започнат занятия в обновена и приветлива обстановка. Очакваните резултати от реализацията на проекта са: подобряване на енергийни характеристики на сградата и привеждането й към изискванията за санитарно-хигиенни норми за топлинен комфорт; намаляване на разходите за енергия и на вредните емисии; подобряване на условия за протичане на учебния процес.

Последна промяна:
Свалете в pdf