Община Асеновград тегли заем заради финансови корекции по проекти от изминали години

Община Асеновград тегли заем заради финансови корекции по проекти от изминали години 1089

Община Асеновград планира да изтегли заем, за да покрие наложените финансови корекции по няколко недовършени на практика, но разплатени проекта. Решението дали това да се случи ще бъде взето на юнското редовно заседание на Общинския съвет в града. Преди да се подложи на гласуване, темата бе дискутирана на обществено обсъждане с гражданството. Материалите са качени на официалния интернет сайт на община Асеновград. Заемът ще е дългосрочен и ще бъде в размер на 7 690 000 лева. 5 000 000 лева от общата сума ще покрият вече изтегления заем от ФЛАГ.

Дългът ще бъде изтеглен отново от „Фонд за развитие на местното самоуправление в България – ФЛАГ” за финансиране на наложени финансови корекции по проекти от оперативни програми. Единият от тях е този, за така наречения Воден цикъл в Асеновград. Вторият е за благоустрояването на квартал "Запад". Третият, за който общината има задължения, е "Образователна инфраструктура - обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградите на детски градини, модернизация на училища и рехабилитация на дворните им пространства”. И четвъртият, за който ще се плащат финансови корекции, е проектът за проектиране и изграждане на компостираща и сепарираща инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци.

"Причина за тегленето на заем е, че голяма част от финансовите корекции са потвърдени от съда на последна инстанция и няма механизъм, по който да бъдат възстановени“, коментира от трибуната по време на общественото обсъждане заместник-кметът по финансите доктор Теньо Манолов. Той допълни, че освен всичко, са изхарчени и над 308 000 лева за съдебни разноски и адвокатски хонорари на загубените дела от предишното управление. „Писали сме, че исканият заем ще бъде "ДО", защото впоследствие, ако общинската администрация намери сили и ресурси, може да поеме част от задълженията със собствени средства. Целта на заема е изплащане на финансови корекции. Наблюдава се и спад в приходите на общината заради мерките по COVID-19 и, ако не бяха настъпили тези обстоятелства, ние имахме идеята да не теглим заем, а да се опитаме да покрием разходите със собствени ресурси. Най-притеснителното към момента са 4-те милиона лева, които трябва да върнем до края на годината", посочи доктор Манолов.

Той поясни, че задължението от общо около 5 000 000 лева към ФЛАГ трябва да бъде изплатено в много кратки срокове. "Каквито ще да са ни приходите, без заем няма как да се разплатим, защото в противен случай рискуваме да се блокира изпълнението на инвестиционната програма, за да може да изкараме пари за погасяване. Междувременно, дългът не е 4 000 000 лева, а е 5 000 000 лева, но до момента ние успяхме да погасим 1 000 000 лева със собствени средства. И ако трябва да бъдем коректни, тези финансови корекции ще надвишат 8 000 000 лева, въпреки че ние искаме заем за до тази сума", каза в заключение доктор Теньо Манолов.

Последна промяна:
Свалете в pdf

Последни новини

Към всички новини
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ