Очаква се влошаване на метеорологичната обстановка

Очаква се влошаване на метеорологичната обстановка 786

В община Асеновград постъпи писмо от областния управител на област Пловдив, във връзка с очаквано влошаване на метеорологичната обстановка. Според информацията, настъпва период на резки промени на атмосферните условия. А именно: значително понижаване на температурите, прогнозирани обилни валежи от дъжд и преминаването им в тежък мокър сняг на 26.01.23 г. и 27.01.23 г.

С оглед на това, община Асеновград ще следи за възникнали проблеми, причинени от влошената метеорологична обстановка. Ще се наблюдава състоянието на пътната инфраструктура. Ще се проследява за осигуряване проходимостта на общинската и републиканската пътни мрежи и за своевременно отзоваване на аварийни ситуации. Ще продължи мониторинга по нивата на водите в реките и язовирите. Апелират се гражданите да сигнализират на 112, ако станат свидетели на бедствия и инциденти, с цел по-бързото реагиране за справяне с проблема.

За влошаването на метеорологичната обстановка ще бъдат осведомени всички отговорни длъжностни лица, собственици на техника за обработка и поддръжка на пътната инфраструктура, язовири, както и на такива, за обществено обслужване в областта на образованието, здравеопазването и социалните грижи, производствени и стопански постройки и други.

Последна промяна:
Свалете в pdf