Новини

д-р Караиванов и Манол Генов провериха как се изпълнява поръчката за подмяна и почистване на дъждоприемните шахти в града .

Проверката бе по една от улиците, за която има постъпили през годината жалби за запушване на шахтите - тази покрай Асеновградската болница. Там шахтите са…

Първо публично обсъждане на Проект на “Програма за управление на социалните дейности в община Асеновград за периода 2014-2020 г.

В обсъждането взеха участие представители на общинска администрация, Дирекция ”Социално подпомагане”, доставчици на социални услуги и специализирани институции, ангажирани със социалните дейности в общината.

ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ