Новини

МОСВ направи ново разпределение на общините за депониране на битовите отпадъци, създава нов регион – Асеновград

Министърът на МОСВ Нона Караджова ще присъства лично на 5 август 2010 г. на втора среща в Пловдив относно Националната програма за управление на отпадъците.

ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ