Новини

Община Асеновград подготвя проект за деинституционализиране на децата от домовете без родителски грижи

Проектът е за изграждане и оборудване на Център от семеен тип, в който да бъдат прехвърлени възпитаниците на сега съществуващите два дома в общината –…

Няма завишено гама-лъчение в района на фуражния завод, където бе открит оловен контейнер с радиоактивно вещество

Няма завишено гама-лъчение в района на фуражния завод в Асеновград, където преди два дни бе открит оловен контейнер с вещество, източник на йонизиращо лъчение.

На 6 януари от 9,00 часа в Асеновград ще се проведе традиционният Велик Богоявленски водосвет по повод Йордановден.

По традиция ритуалът ще се извърши в предварително завирената река Чая до моста от страна на хотел „Асеновец“. Свещените от местните църкви ще осветяти бойните…

Кметът на община Асеновград д-р Христо Грудев подписа днес договор с МРРБ за проекта “Асеновград - свещената порта на Родопите”

Проектът ще се финансира по ОП „Регионално развитие“ по приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма“ по схема „Подкрепа на развитието на туристически атракции“.

ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ