Новини

Кметът на града д-р Христо Грудев проведе две срещи в МОСВ

Той се срещна с немския проектантски колектив, проектиращ пречиствателната станция на община Асеновград и с проектантския колектив, подготвил проекта за пречиствателна станция на с.Тополово и…

Готова е независимата техническа експертиза за преустройството на Информационния център в общината

Експертизата за установяване стойността на действително извършени СМР и обзавеждане е изготвена от независими лицензирани оценителина недвижими имоти.

ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ