Новини

Община Асеновград спечели проект за пълноценно използване на свободното време на учениците

Чрез проекта ще се стимулира участието им в извънкласни спортни и развлекателни дейности. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” на Европейския…

ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ