Новини

Приключи обществената поръчка за сметосъбиране и сметоизвозване на ТБО на територията на общината

Приключи обществената поръчка за сметосъбиране и сметоизвозване на ТБО, както и почистване на нерегламентирани сметища в населените места на територията на общината. За изпълнител на…

Приключва процедурата по предаването на сградния фонд за безвъзмездно управление на училищата и детските градини

Приключва процедурата по предаването на сградния фонд за безвъзмездно управление на училищата и детските градини. Тези имоти са публична общинска собственост.

ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ