Новини

Тече открит конкурс за възлагане на обществена поръчка за основни ремонти на детски и учебни заведения в общината

Тече открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет основни ремонти на детски и учебни заведения в общината. 16 фирми са подали документи за…

ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ