Новини

Зам. кметът г-жа С. Хубенова обмени опит с администрацията на гр. Перник по въпросите на концесионирането

Зам. кметът на община Асеновград по финанси и евроинтеграция г-жа Силвия Хубенова и директорите на дирекции М. Палатева и Т. Йорданов посетиха администрацията на гр.…

ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ