Новини

Евроинтеграция:

Община Асеновград подготвя два проекта по Техническа помощ по Оперативна програма "Околна среда"

Церемония по приключване на проект

Церемония по приключване на проект по програмата на Посолството на Япония за безвъзмездна помощ ще се проведе на 22 май/ четвъртък/ от 12 часа в…

ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ