По-добри условия на труд за сестрите в асеновградските училища и детски градини

По-добри условия на труд за сестрите в асеновградските училища и детски градини 249

Кметът д-р Емил Караиванов и представители на синдикатите при детското и училищно здравеопазване към КНСБ и КТ „Подкрепа” в Община Асеновград подписаха колективен трудов договор в сферата на здравеопазването. Представители на КНСБ, които дойдоха за подписването на договора, бяха д-р Росица Попова - председател на Териториален координационен съвет в здравеопазването от частният и обществен сектор към  ФСЗ-КНСБ, Пенка Попова - председател на СО на КНСБ към Детско училищно здравеопазване – гр. Асеновград, и Боян Бойкински - областен координатор на КНСБ за област Пловдив. От страна на КТ „Подкрепа” присъстваха  Христо Гърков - председател на СРС „Подкрепа” за Асеновград, Надя Стоева - председател на СС „Подкрепа” в дейност „Здравеопазване”, адв. Христо Даскалов - пълномощник на медицинската федерация към КТ „Подкрепа”, и Валентина Донева секретар на СС „Подкрепа” в дейност „Здравеопазване”. В документа са договорени по-благоприятни условия на труд, професионално развитие и квалификация на медицинските специалисти, които се грижат за здравето и безопасността на децата в детските градини и училищата.

На проведената среща д-р Росица Попова сподели възхищението си от Община Асеновград и нейното ръководство в лицето на кмета д-р Емил Караиванов. Тя изрази мнение, че със сключването на този колективен трудов договор Община Асеновград постига нивото и се застава редом до големите областни градове като Пловдив, Бургас и Варна  за предоставени в договора условия, а по някои от тях Асеновград е дори водеща –например размера на средната работна заплата в сектора.

В договора е разписано, че за работещите по трудово правоотношение основния годишен платен отпуск ще бъде 32 дни, както и ще имат право на полагащ се допълнителен платен годишен отпуск в размер от 8 до 16 дни.  Освен това индивидуалният размер на основната месечна заплата на медицински сестри, работещи по трудово правоотношение при пълно работно време, не може да бъде по-нисък от договорения минимален размер на основна месечна заплата на браншово ниво в размер на 900 лв. Страните се споразумяват, че при финансова възможност работниците и служителите ще се стимулират финансово за Коледните и Великденски празници и професионални такива, както и ще имат право на допълнително материално стимулиране.

Последна промяна:
Свалете в pdf

Последни новини

Към всички новини
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ