ПОКАНА

ПОКАНА 377

Община Асеновград информира местната общност, че на 18.04.23 г. (вторник) от 14:00 ч. в зала 601 в сградата на общината ще бъдат представени разчети и лимити на приходите и разходите за срока до приемане на бюджета на община Асеновград за 2023 г.

Липсата на приет Закон за държавния бюджет за тази година затруднява управлението на местните финанси и затова ръководството на общината счита, че разработването и приемането на разчетите и лимитите са важни и следва да бъдат представени пред обществеността.

Материалите по разчета за 2023 г. ще бъдат изложени на таблото в Информационния център – на II ет. в сградата на община Асеновград, както и ще са публикувани на сайта на общината: www.asenovgrad.bg .

Последна промяна:
Свалете в pdf