Покана

Покана 701

 

ОБЩИНА – АСЕНОВГРАД, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

 

 

 

П О К А Н А

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

 НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ

НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ЗА 2023 Г.

 

Кметът на община Асеновград д-р Христо Грудев отправя покана към местната общност за участие в публично обсъждане на

проекта на бюджет на община Асеновград за 2023 г., което ще се проведе на 28.08.2023 г. (понеделник) от 14:00 ч.,
в зала 601 – на
VI ет. в сградата на община Асеновград.

Целта на обсъждането е да се запознае обществеността с това, как общинската администрация е предвидила да изразходва публичните средства, което е знак за прозрачност и диалог. Разработването и приемането на бюджета на общината е важно решение и то трябва да се взема с активното участие на местната общност. За ръководството на общината е от изключително значение хората да са информирани.

Материалите по проекта на бюджет са изложени на таблото в Информационния център в сградата на община Асеновград и са публикувани на сайта на община Асеновград - ТУК: www.asenovgrad.bg

           

 

 

 

 

Поканата е отправена на основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси (ЗПФ) и във връзка с чл.24, ал.5 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите 3 години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Асеновград.

Последна промяна:
Свалете в pdf