ПОКАНА

ПОКАНА 239

 

ОБЩИНА – АСЕНОВГРАД, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

 

П О К А Н А

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

 НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ЗА 2022 Г.

 

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет - Асеновград отправя покана към местната общност за участие в публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на община Асеновград за 2022 г.

Обсъждането ще се проведе на 05.09.2023 г. (вторник) от 14.00 ч., в зала 601 в сградата на община Асеновград.

Материалите по отчета за 2022 г. са изложени на таблото в Информационния център в сградата на общината и са публикувани на интернет сайта на община Асеновград: www.asenovgrad.bg

Последна промяна:
Свалете в pdf