Правила за пожарна безопасност при дейности в земеделски земи край Асеновград

Правила за пожарна безопасност при дейности в земеделски земи край Асеновград 207

Обявен е пожароопасният сезон на територията на област Пловдив. Всички юридически и физически лица, собственици и ползватели на земеделски земи, следва да спазват правилата и нормите на пожарната безопасност при извършване на дейности в земеделските райони.

Ето и правилата:

  1. Не се допуска паленето на огън, тютюнопушенето и паркирането на моторни превозни средства в площите с посеви и на разстояние, по-малко от 50 метра до тях, от настъпването на восъчната зрялост при житните култури до окончателното прибиране на реколтата и изораване на стърнищата.
  2. Не се разрешава извършването на ремонтни дейности по линейните обекти, преминаващи през житните площи, през периода от восъчна зрялост до прибиране на реколтата.
  3. Не се разрешава в земеделските земи и извън тях (слогове и крайпътни ивици) паленето на стърнища, на други растителни отпадъци, както и използването на открити огнеизточници.
  4. Водачите на земеделска техника са длъжни да спазват установените правила и норми за пожарна безопасност и да могат да работят с наличните пожаротехнически средства.
  5. Дейностите в земеделските земи следва да се извършват с техника, която е допусната до участие в жътвената кампания от органите на службите по пожарна безопасност.
  6. Гориво за машините да се зарежда на пожарообезопасени места, както и при неработещ двигател.
Последна промяна:
Свалете в pdf