Решава се проблемът с недостига на вода в асеновградското с. Червен

Решава се проблемът с недостига на вода в асеновградското с. Червен 1970

Кметът на община Асеновград д-р Христо Грудев даде  официално старт на строителните дейности по изграждането на нов хоризонтален дренаж и водопровод за допълнително водоснабдяване в с. Червен. На събитието присъстваха двамата зам.-кметове на община Асеновград инж. Стоян Димитров и инж. Петър Петров, управителя на ВиК Пловдив ЕООД - инж. Огнян Кулишев, Ръководител експлоатационен район ВиК Асеновград - Иван Трайков, кметът на с. Червен - Атанас Игнатов , кметове на близките населени места, общински съветници, жители на селото и строителните инженери отговарящи за строителните дейности по изграждането на обекта.  Припомняме, че с. Червен разполага с още два малки водоизточника, осигуряващи 1,2 литра в секунда. За постигане на нормално водоснабдяване на селото, в което живеят около 830 жители, съгласно нормите, са необходими допълнително 3,5 литра в секунда. Община Асеновград, през 2010 г. при предходния мандат на доктор Грудев,  извърши хидрогеоложко проучване и изработи проект за осигуряване на допълнителен водоизточник. Според резултатите от проучването, се очаква дебит от 5 литра в секунда.

С цел извършване на необходимите строителни дейности между „ВиК“-Пловдив и Община Асеновград бе сключен договор за съвместна дейност. Задълженията на Община Асеновград са:  изграждане на хоризонтален отточен дренаж със средна дълбочина на полагане 4 метра и дължина от 144 метра и строителство на помпена станция. Задълженията на „ВиК“-Пловдив са: оборудване на помпената станция и полагане на захранващ водопровод до съществуващия водоем на селото.

С осигуряване на това допълнително количество директно към резервоара на с. Червен, водоснабдяването на цялата група от пет села ще бъде подобрено, тъй като ще има по-голяма наличност на вода от каптажа „Св. Георги“ за останалите населени места.

 

Последна промяна:
Свалете в pdf