Тестови изпитания със захранване с напрежение 400 kV в Асеновград

Тестови изпитания със захранване с напрежение 400 kV в Асеновград 373

Електроенергийният системен оператор (ЕСО) съобщи, че в напреднал етап на изпълнение са проектите за изграждане на вътрешния електропровод 400 kV между подстанция "Пловдив" и подстанция "Марица изток" и на междусистемния електропровод 400 kV, свързващ подстанция "Марица-изток" в България и подстанция Неа Санта в Гърция. В тази връзка община Асеновград уведомява гражданите, че горе цитираните подстанции, на 21.06.2022г. от 10:00 часа, предстои да бъдат захранени с напрежение 400 kV за тестови изпитания и въвеждане в експлоатация.  

Последна промяна:
Свалете в pdf