Тренировка за оповестяване на населението с реално задействане на сирените на система за ранно предупреждение на населението при бедствия, въздушна опасност и аварии

Тренировка за оповестяване на населението с реално задействане на сирените на система за ранно предупреждение на населението при бедствия, въздушна опасност и аварии 232
На 01.10 от 11:00 часа ще се проведат тестове на националната система за ранно предупреждение и оповестяване  при бедствия, въздушна опасност и аварии (НСРПО) .  В рамките на няколко минути ще се проведе тест-проверка на техническото състояние на сирените.
 
Сигналите за тревога и за край на тревогата ще прозвучат в София, Бургас, Варна, Кърджали, Монтана, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Русе, Смолян, Враца и региона в 30-километровата зона около АЕЦ "Козлодуй", Стара Загора и Гълъбово. В тренировката са включени и интегрираните към НСРПО Локални системи за оповестяване (ЛСО), включително и ЛСО на „Калцит” АД в Асеновград за тестване на интеграцията, резервираността и функционалните възможности при реално задействане.
 
Системите за оповестяване и ранно предупреждаване се проверяват два пъти годишно – в началото на месец април и в началото на месец октомври. Предстоящите тестове включват излъчване от сиренните системи на акустични сигнали и гласови съобщения за техническа проверка с цел недопускане на паника сред населението.
 
Тестовете се провеждат в изпълнение на Наредбата за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност.
Последна промяна:
Свалете в pdf

Последни новини

Към всички новини
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ