Тренировка за оповестяване на населението с реално задействане на сирените на система за ранно предупреждение на населението при бедствия, въздушна опасност и аварии

Тренировка за оповестяване на населението с реално задействане на сирените на система за ранно предупреждение на населението при бедствия, въздушна опасност и аварии 90
На 01.10 от 11:00 часа ще се проведат тестове на националната система за ранно предупреждение и оповестяване  при бедствия, въздушна опасност и аварии (НСРПО) .  В рамките на няколко минути ще се проведе тест-проверка на техническото състояние на сирените.
 
Сигналите за тревога и за край на тревогата ще прозвучат в София, Бургас, Варна, Кърджали, Монтана, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Русе, Смолян, Враца и региона в 30-километровата зона около АЕЦ "Козлодуй", Стара Загора и Гълъбово. В тренировката са включени и интегрираните към НСРПО Локални системи за оповестяване (ЛСО), включително и ЛСО на „Калцит” АД в Асеновград за тестване на интеграцията, резервираността и функционалните възможности при реално задействане.
 
Системите за оповестяване и ранно предупреждаване се проверяват два пъти годишно – в началото на месец април и в началото на месец октомври. Предстоящите тестове включват излъчване от сиренните системи на акустични сигнали и гласови съобщения за техническа проверка с цел недопускане на паника сред населението.
 
Тестовете се провеждат в изпълнение на Наредбата за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност.
Последна промяна:
Свалете в pdf

Последни новини

Ден на народните будители

Община Асеновград ви кани на събитията, посветени на Деня на народните будители

Към всички новини
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ