Три години управление на Асеновград – от мандат 2019 г. - 2023 г.

Три години управление на Асеновград – от мандат 2019 г. - 2023 г. 1097

Кметът на Асеновград доктор Христо Грудев представи обобщено изпълненото в града и общината през изминалите 12 месеца. Повод за брифинга е навършването на "Три години управление" от мандат 2019 г. - 2023 г. Пред журналисти кметът Грудев представи основни теми и осъществени проекти, реализирани идеи и ангажименти, касаещи развитието на Асеновград, както и предстоящи такива, които тепърва в най-кратки срокове ще бъдат стартирани.

Накратко кметът разказа за:
– започналия ремонт на НЧ "Родолюбие" в града;
– рекултивацията на старото сметище;
– закупуването на нови машини, които да обслужват депото за отпадъци;
– реновирането на централния площад "Академик Николай Хайтов";
– облагородяването на огромно междублоково пространство в Асеновград;
– подобряването на водоснабдяването в село Червен чрез нов водопровод;
– обновяването на почти всички по-големи паркове в града;
– стартиралия дълго чакан ремонт на спортна зала "Асеновец";
– започналия строеж на чисто нова детска градина;
– изградената вече велоалея, която се ползва активно от стотици граждани;
– реновирането на стадион "Шипка", което ще продължи и през тази година;
– подмяната на линейни отводнители в Асеновград;
– ремонта на стотици квадратни метри тротоари;
– предстоящото и дългоочаквано ремонтиране на т. нар. тунел до пощата;
– ремонта на дворното пространство на ДГ "Дружба" в Асеновград;
– предстоящия ремонт на градския басейн;
– предстоящото изграждане на водопровод в квартал "Баделема 2";
– вече извършващите се ремонти на няколко основни улици в Асеновград;
– придобиването на горски имоти, които вече са собственост на общината;
– планираното реновиране и облагородяване на новия гробищен парк;
– предстоящото изграждане на спортни площадки към ОУ "Отец Паисий" и ОУ "Христо Ботев" в Асеновград;
– кандидатстването на общината за построяване на Младежки център;
– проекта за безплатната подмяна за гражданите на отоплителни уреди на твърдо гориво с по-екологични такива;
– предстоящото стартиране изграждането на компостираща и сепарираща инсталация към депото за отпадъци в Асеновград;
– социалните услуги, които са в помощ на стотици асеновградчани.

И още актуални теми, които ще бъдат представяни пред обществеността подробно и поетапно всеки ден - ТУК - по-надолу в тази статия, която ще се обновява ежедневно. В заключение кметът на общината доктор Грудев припомни накратко какво беше направено и през предходните две години от мандата.
РЕМОНТ НА НЧ "РОДОЛЮБИЕ" - АСЕНОВГРАД

 

Активно и по план протича дългоочакваният ремонт на НЧ „Родолюбие“ в Асеновград. Според проекта, ремонтни дейности се предвиждат във всички нива на сградата - от подземния етаж до покрива. Планирано е да се направи топлоизолация и хидроизолация. Ще се подмени дограмата на всички съществуващи прозорци по фасадите и на вратите. Ще се внедрят съвременни мерки за противопожарна безопасност и ще се обновят електро и ВиК инсталациите. За зрителната зала проектът предвижда подмяна и реорганизация на столовете. Вече се демонтираха старите и ще бъдат монтират нови (включително - тези, на балкона), като на първото ниво ще се предвидят места за хора с намалена подвижност. Ще се обособи място с пулт за управление на озвучителната техника.

Капацитетът на зрителната зала, заедно с местата на балкона, ще стане общо за 337 зрители. Запазен ще бъде съществуващият паркет, като се предвижда частично пренареждане и обновяване на повредената част от него. Предвижда се циклене, фугиране и лакиране и други дейности. Сцената също ще бъде обект на реновиране. Подменени ще бъдат сценичните интериор и осветление и ще се изгради съвременна озвучителна инсталация с мултимедия. Разработени са и мерки за подобряване работата на съществуващата отоплителна инсталация. Стойността на проекта е в размер на 3,8 млн. лева.

„Сградата е от 60-те години на миналия век. Постепенно тя се е амортизирала. Важно е да отбележим, че достъпът за хора с увреждания ще бъде подобрен. Ще се осигури и по-добра функционалност на работата на съществуващите отоплителна, озвучителна и осветителна инсталации. Всичко това се прави в интерес на нашите съграждани. Целта е при по-добри условия местните жители и гостите на града да се запознаят с културните мероприятия и събития в община Асеновград“, посочи кметът доктор Грудев.


ЦЯЛОСТНО ОБНОВЯВАНЕ НА ГОЛЯМО МЕЖДУБЛОКОВО ПРОСТРАНСТВО В АСЕНОВГРАД

 

"Ремонтирахме междублоково пространство, което беше доста занемарено. На това място в миналото е имало депо за въглища, които са се ползвали за отопление от жителите на околните блокове. Пространството е около 2300 квадратни метра. Смятам, че стана приятно за хората, които живеят наоколо. Монтира се беседка, обособиха се зелени площи, улични трасета, паркоместа и наблюденията ми са, че хората си го харесват и си го ползват." С тези думи накратко кметът на Асеновград доктор Христо Грудев посочи, че е изпълнен един ремонт, дълго чакан от местните жители.

В междублоковото пространство са обособени два паркинга с по 14 паркоместа. Тротоарът около него се реновира в момента. На запад и на север е изградена малка паркова зона, в която се запазват съществуващите дървета. Обособена е алея с пейки и кошове за отпадъци. Монтирана е беседка, която е с площ около 15 квадратни метра и има 12 места за сядане. Изградената паважна настилка позволява нейното демонтиране и монтиране отново - в случай, че се наложи подмяна или полагане на нови подземни комуникации и ремонт на съществуващи. По този начин няма да се извършва къртене на асфалтови или бетонови настилки. Изградено е отводняване на целия терен, чрез дъждоприемни шахти и нова дъждобранна канализация. Площта на междублоковото пространство е над 2300 квадратни метра.


РЕКУЛТИВАЦИЯ НА СТАРОТО СМЕТИЩЕ В АСЕНОВГРАД

 

През октомври тази година стартираха строителните дейности по техническата и биологичната рекултивация на старото сметище в Асеновград. Експлоатацията му е започнала преди повече от 30 години и е прекратена след построяването на новия Регионален център за обезвреждане на твърди битови отпадъци (РЦОТБО), чието изграждане стартира през 2011 г. Депото е разположено на изхода на града в посока село Бянци.

Строителните дейности на старото сметище, които се осъществяват сега, обхващат техническа и биологична рекултивация. Предвидено е: почистване на хумус, храсти и дървета; изграждане на път за достъп; оформяне на тялото на отпадъците; построяване на съоръжения за улавяне на водите; реперна система за следене на деформациите на отпадъците; изграждане на газови кладенци за изпускане на формирания биогаз. Биологичната рекултивация включва комплекс от агротехнически мероприятия, като например, засаждане на подходящи растителни видове. Площта, която ще бъде обхваната от рекултивацията, е близо 48 декара.

В тази връзка, кметът на Асеновград доктор Христо Грудев посочи, пред медии, че това се прави по изискване и в срокове, поставени от Европейския съюз (ЕС). "Когато завърши техническата и биологичната рекултивация на старото сметище, ще се вижда един масив, който ще бъде засаден с растителност - храсти, дървета и други. Под тях ще бъдат поставени съответните защитни мембрани и газови кладенци, които да улавят образуващия се от отпадъците биогаз. Знаем, че ако това не се прави е възможно да възникнат предпоставки за продължителни пожари. Рекултивацията на старото сметище се извършва във връзка с подобряване на екологичната обстановка в нашия край. Ако сметищата в общините не бъдат рекултивирани държавата ще търпи санкции от ЕС", каза в заключение доктор Грудев.


ЗАКУПИХА СЕ ДВЕ НОВИ МАШИНИ ЗА ДЕПОТО ЗА ОТПАДЪЦИ В АСЕНОВГРАД

 

Депото за твърди битови отпадъци в Асеновград вече разполага с нови компактор и булдозер, които значително ще подобрят работата на предприятието. Старите машини вече бяха силно амортизирани и затова се наложи закупуването на други. С новия булдозер ще се избутват строителните и битовите отпадъци. А компакторът, който е с тегло от 32 тона, ще ги раздробява и уплътнява. По този начин ще се постигне  необходимата плътност за предотвратяване от пожари, съгласно изискванията.

"Това депо беше построено в периода 2011 г. - 2013 г. Стартът на строежа му започна благодарение на съдействието на първото правителство на Бойко Борисов. Тогава държавата отпусна на община Асеновград около 4,5 млн лева, за да може да бъде изградено депо за твърди битови отпадъци, което да отговаря на всички изисквания. То се ползва, освен от община Асеновград - и от Първомай, Садово, Куклен и Лъки. Депото се поддържа в много добро технологично състояние, управлява се от общинско предприятие. По Закона за обществените поръчки (ЗОП) тази година бяха закупени две чисто нови машини. Компакторът е финландско производство, а булдозерът - японско. Тези съвременни машини са с по-висок коефициент на полезно действие и дават възможност да се намали разходът на гориво и човешки труд. Старите ще бъдат обявени за продажба, с решение на Общинския съвет в Асеновград. Ако съветниците се съгласят, двете машини ще бъдат продадени, а със средствата ще бъдат закупени и други такива, които да облекчат работата на депото", уточни пред медии кметът на града доктор Христо Грудев.


ИЗЦЯЛО РЕНОВИРАН Е ЦЕНТРАЛНИЯТ ПЛОЩАД НА АСЕНОВГРАД

 

Изпълнен бе проект „Благоустрояване на част от централната зона и площад "Академик Николай Хайтов" в град Асеновград - I етап” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 г. - 2020 г. Общата стойност е в рамките на над 4 311 000 лева. Плочата, която бе разрушена и изградена отново, беше компрометирана и опасна. Години наред там имаше течове в бившия Търговски център, който впоследствие беше затворен. Още през 2007 г. беше направено обследване. Доказа се, че предварително напрегнатата армировка е компрометирана и съответно цялата конструкция представлява опасност.

Проектът за реновирането на площада включва сцена на открито и малка амфитеатрална сцена - с лице към Градска библиотека "Паисий Хилендарски". Изпълнено беше озеленяване, монтирано е парково осветление и е поставен часовник. Избрана е настилка с нехлъзгава повърхност. Беше изграден и асансьор за родители с детски колички и две рампи за трудно подвижни граждани. Монтира се и съвременно видеонаблюдение. „Това е първият етап от проекта за реновиране на площадното пространство. След него е планирано ремонтните дейности да продължат в посока към паркинга до моста и от НЧ „Родолюбие“ до сградата с орела", каза пред журналисти кметът на Асеновград доктор Христо Грудев.

С приключване дейностите по I етап от проекта за благоустрояване на площада възникна въпросът и за съдбата на бившия Търговски център. Ето защо се наложи Общински съвет - Асеновград да решава какво да се изгради или създаде на това място. Съветниците на града се обединиха около заключението, че подплощадното пространство следва да функционира в две зони - разделено в търговска част и подземен паркинг. Всички наематели са уведомени от администрацията за предстоящия ремонт, като част от тях са заявили желание да продължат дейността си там. Решението, което взе местния парламент по темата, бе да се осигурят 60 паркоместа и 800 квадратни метра от площта да се превърне в търговска зона. Проектът ще бъде реализиран по всички европейски и национални изисквания и стандарти.


Решава се проблемът с водния режим в асеновградското село Червен

 

"Проблемът с липсата на достатъчно добро водоснабдяване в асеновградското село Червен е от доста години и вече е на път да бъде решен", съобщи на брифинг кметът на Асеновград доктор Христо Грудев. Община Асеновград сключи договор, на база извършено инженерно-хидрогеоложко проучване, за осигуряване на необходимото водно количество. За целта вече тече изпълнението на проект по изграждане на хоризонтален отточен дренаж. Ще се изгради и оборудва помпена станция с хлораторна такава за дезинфекция на водата. Срокът за изпълнение е 90 календарни дни.

"От този водопровод ще зависи водоснабдяването на пет села - Червен, Леново, Долнослав, Горнослав и Искра, тъй като то е общо. Когато настъпи период на засушаване има недостиг на питейна вода в района. С помощта на хидроинженери и местното население намерихме място, в което след съответните проучвания, се оказа, че ще може да се осигури водоснабдяване с дебит около 4 литра в секунда. Извършихме хоризонтален и вертикален дренаж, като предварително бяха направени проучвания и бе изготвен проект за целта", уточни кметът Грудев. Той допълни, че това ще реши проблема с недостига на вода в Червен, което през по-сухите месеци води до воден режим. И още - след реализирането на проекта, количеството вода, което до момента получаваха пет населени места, сега след отделянето на Червен, ще се разпределя между останалите четири села - Леново, Долнослав, Горнослав и Искра. Планирано е, когато започне водочерпенето от тази зона да се извършат проучвания и да се подпомогне водоподаването и към други населени места в района.


ОБНОВЯВАТ СЕ ТРИ ПАРКА В АСЕНОВГРАД

 

Обновяват се „Голяма алея“ (Градският парк), "Малка алея" ("Кучешкият парк") и парка на улица "Цар Освободител" в Асеновград. Ремонтните дейности и в трите паркови пространства включват рехабилитация на алейната мрежа и отводняването. Асфалтират се алеите. Оформят се градинските бордюри. А чрез полагането на нова асфалтова настилка се осигурява нормалното отводняване на алейната мрежа. Допълнително е предвидено и монтиране на художествено осветление на по-късен етап в Градския парк и в "Малка алея".

В парка на улица "Цар Освободител" се обособяват и места за отдих с паважна настилка. Община Асеновград е предвидила също и изграждане на поливна система там, с цел по-добра поддръжка на зелените площи. Извършва се и ремонт на тротоарната настилка в обхвата на самия парк, а именно - по улиците „Цар Освободител“, „Илинден“ и „Атанас Свещаров“. "Целта е да се създаде приятна, съвременна и естетична среда и ведра обстановка за отдих на малки и големи жители и гости  на Асеновград", коментира темата кметът на града доктор Христо Грудев.


ЗАПОЧНА РЕМОНТ НА СПОРТНА ЗАЛА "АСЕНОВЕЦ" В АСЕНОВГРАД

 

Ремонтът на спортна зала „Асеновец“ е дълго чакан. Дейностите обхващат: основен ремонт на покрива; доставка и монтаж на нови отводнителни елементи; ремонт на бордове и работни фуги; смяна на дограмата на сградата; ремонт на тренировъчната зала; ремонт на фоайе и стълбище.

"Средствата, които ще се използват за ремонта на залата, бяха отпуснати с постановление на Министерски съвет за превенция и справяне с последствията от COVID–пандемията. Това е най-голямата ни спортна зала в града, преотредена за такава още през 90-те години. С напредване на времето се е амортизирала, независимо от поддържащите ремонти, които са били направени. Покривът тече, студено е вътре, въпреки че през предишния ни мандат (2007 г. - 2011 г.) беше изградена газова отоплителна инсталация. Междувременно, сме подали искане към Министерството на младежта и спорта (ММС) за допълнително финансиране, за да може да се направи и термоизолация на цялата сграда и се надяваме молбата ни да бъде удовлетворена", каза пред медии кметът на община Асеновград доктор Христо Грудев.


СТРОИ СЕ НОВА ДЕТСКА ГРАДИНА В АСЕНОВГРАД

 

"През миналия мандат - от 2007 г. до 2011 г. - когато бях кмет на Асеновград за първи път, направихме първа копка на нова детска градина в квартал "Запад". Сега, така се случи, че започваме строеж в квартал "Баделема". С тези думи кметът на общината доктор Христо Грудев започна коментар по темата за изграждането на нова детска градина.

Той допълни: "Получихме финансиране през 2020 г. от Министерството на образованието и науката (МОН) - около 3 000 000 лева и стартирахме обществена поръчка за избор на изпълнител. Неприятното е, че докато текат тези процедури, както и във връзка с международната политическа обстановка и инфлационните процеси, сумите на доста строителни обекти се оказват недостатъчни от предварително заложените. Една законова процедура по обществените поръчки протича за период от най-малко година, ако няма обжалване. И през този интервал  от време цените се променят. Ще търсим начин за дофинансиране, за да бъде реализиран проектът. Независимо от всичко, ще се справим и смятам, че нещата ще се случат по най-добрия начин", увери Грудев.

Новата детска градина ще може да прием 128 деца в шест групи. Малчуганите ще се отглеждат в съвременна нова сграда. Ще има кухненски блок, физкултурен салон, закрит басейн, дворно пространство със съответните детски площадки, ограда и изцяло ново обзавеждане и оборудване - кухненско, спално, на помещения, свързани с възпитанието и обучението на децата, на детски кътове за игра, на дворно пространство, учителски помещения и други.


СЪЗДАДЕНА Е ВЕЛОАЛЕЯ В АСЕНОВГРАД

 

Изграждането на велоалеята от моста при централния площад до Градския басейн в Асеновград. За целта е положен специализиран асфалт. Монтирани са пътни знаци. Монтирани са предпазни парапети. Велоалеята е с габарит 2,50 метра, като включва две ленти за движение - по 1 метър всяка, както и бордюри - двустранно по 0,25 метра. Движението е двупосочно, а алеята е направена с цветен асфалт.

"Виждането ни е в края на тази велоалея да бъдат изградени допълнително спортни площадки и съоръжения, за да може да се ползва комплексно от хората, които имат желание да спортуват. Освен това, кандидатствахме за финансиране за изграждане на Младежки център, който ще представлява своеобразен спортен комплекс с възможност за практикуване на различни активности. Преди няколко дни изпратихме до Министерството на младежта и спорта (ММС) документация с проект за реновиране на залата в комплекс "40-те извора" - Гребната база. Тя е строена през 80-те 90-те години, като освен спортни съоръжения, там имаше и ресторант, хотелска част и възстановителен център. Понеже не се е ползвала много години вече е в недобро състояние. Имаме добра комуникация, на този етап, с ММС. Целта ни е да възстановим тази сграда и да се ползва за спортни мероприятия, както от отбора по кану-каяк, така и от всички спортни клубове, а защо не и да се провеждат зелени училища там. Искам да отбележа, че всяка година залагаме основно на реновиране и изграждане на спортни обекти и културни сгради. Целта е колкото може повече хора да спортуват, за да са ангажирани през свободното си време и особено младите хора да не бъдат въвлечени от други неща", коментира кметът на Асеновград доктор Христо Грудев.


МОНТИРАНИ СА НОВИ ЛИНЕЙНИ ОТВОДНИТЕЛИ В АСЕНОВГРАД

 

Монтирани са нови линейни отводнители на територията на община Асеновград. Такива са поставени на улица „Тодор Каблешков“, на паркинга до НЧ „Родолюбие“, на улица „Речна“ (в участъка на кръстовището с улица „Васил Левски“). Чрез монтирането на нови линейни отводнители се реши проблемът с получаване на водосбор край пешеходната пътека до пожарната в Асеновград. Изпълнено е поставяне на линеен отводнител и на друг проблемен участък - спирката на градския транспорт на улица „Съединение“ (срещу №22). Очакваният резултат нормалното преминаване на транспортните средства и в същото време, добро отводняване на пътя и прилежащото пространство.

"Линейните отводнители се ремонтират с материал, който е безшумен. Вече не представляват притеснение за хората, особено нощем по по-основни улици, в които трафикът е по-сериозен. И отводняването също е подобрено. Може да не звучи като голям обект, но ефектът за живеещите е от особено значение, понеже спря денонощният шум при всяко преминаване на автомобил", коментира темата кметът на Асеновград доктор Христо Грудев.


РЕМОНТИРАТ СЕ ТРОТОАРИ В АСЕНОВГРАД

 

За първи път от много години насам се извършва ремонт на тротоари в Асеновград. Ремонтните дейности стартираха от булевард "България". Заложени за изпълнение са общо 3700 квадратни метра за подмяна на тротоарна настилка и изграждане на градински бордюри. Ремонтират се тротоари и на улица "Васил Левски". Заложени за изпълнение там са 3800 квадратни метра. И още: ремонти се извършват и по тротоарните настилки от кръстовището при улица „Борислав“ в посока кръстовището на общинския пазар, както и от там - в посока централната гара. Навсякъде, където е предвиден ремонт, ще бъде положена изцяло нова тротоарна настилка, като около дърветата се огражда с градински бордюри. Подкастрят се и пречещите корени.

"Работи се първо само от едната страна на тротоарите, за да не се затруднява движението, след което работата се прехвърля и от другата. Оглеждат се и дърветата - тези, които са в напреднала възраст и са опасни, се премахват, като на тяхно място ще се засаждат нови. Ремонтите на тротоарните настилки са важни за всички нас, жителите на Асеновград. Нашата цел е да осигурим безопасна и достъпна среда с възможност без затруднения да се придвижват по тротоарите родители с детски колички и трудно подвижни хора", посочи пред медии кметът на общината доктор Христо Грудев.


ДО ДНИ СТАРТИРА РЕМОНТ НА ТУНЕЛА ПРИ ПОЩАТА В АСЕНОВГРАД

 

До дни започва ремонт, чакан дълги години, който ще подобри състоянието на така наречения "тунел" под III площадно ниво в центъра на Асеновград. Това съобщи на брифинг пред медии кметът на града доктор Христо Грудев. Проектът е с наименование: "Обновяване на носещата конструкция на част от централната зона към площад "Академик Николай Хайотв", заключена между улица "Цар Иван Асен II", улица "Раковска" и Градска библиотека - стълбище, град Асеновград".

Основните дейности, които ще бъдат извършени, са: възстановяване на носещата конструкция на стълбите до пощата; демонтаж на окачен таван (метална конструкция), монтиран в зоната на подлеза/тунела; обработка на таванската повърхност със специализиран материал за защита на армировката от корозия; нанасяне на финишно покритие на обработените повърхности.

"Това съоръжение не само е недобре изглеждащо, но е и опасно. Спомням си, че през първия ми мандат, като кмет на Асеновград, там беше монтирани LED осветление, тъй като това беше най-тъмната част от централната зона на града. Вече има избран изпълнител и до дни ще започне реновирането на това място, ремонтът на което се чака много години. Ще стане безопасно и естетически по-красиво", допълни кметът доктор Грудев.

 

Последна промяна:
Свалете в pdf