ЦРДР - Асеновград проведе кампания за дентално здраве на деца

ЦРДР - Асеновград проведе кампания за дентално здраве на деца 552

                                                                                                

 

Община Асеновград и Център за ранно детско развитие (ЦРДР) проведоха Кампания „Моето зъбче – здраво и силно“. Целта бе ранна диагностика и оценка на състоянието на устната кухина при децата до 7 години. Инициативата се проведе в рамките на няколко месеца – от март до юни тази година. В акцията взеха участие близо 130 деца, като дейността се реализира на територията на четири детски градини в Асеновград – ДГ „Дружба, ДГ „Асенова Крепост“, ДГ „Мир“ и ДГ „Бако Динчо“.

За всяко дете бе извършена диагностика на състоянието на зъбите - зъбни редици, захапка, изменения по лигавицата и други. Профилактиката беше осъществена от д-р Михайлова - лекар по дентална медицина към екипа на ЦРДР. Като част от кампанията и под формата на занимания с практически характер се подкрепи подготовка на децата в грижата за зъбите им. Децата бяха запознати с теми за боледуването на зъбите, колко е важно миенето им, какви са храните, които ни помагат да имаме здрави зъби и други. На всяко дете бе предоставен график за миенето за зъбките, в който да отбелязват този важен момент. За участието си в кампанията, всяко дете получи грамота с уверението и поощрението, че знае как да се грижи за своите зъбки. Част от кампанията бе и провеждането на индивидуални консултации за родителите от лекаря по дентална медицина, на които се обсъдиха грижите не само постоянните зъби, които израстват в по-късна възраст, но и временните (млечните), предвид факта, че именно от тях зависи бъдещата правилна захапка, както и състоянието на постоянните зъби на всеки човек в по-зряла възраст. Внимание се отдели и на първоначалната дентална грижа, която започва веднага след показването на първите млечни зъбки и продължава до юношеските години на детето.

Организаторите на кампанията отчитат висок положителен резултат от провеждането на диагностиката, свързан с превантивния характер на дейността. Обобщените резултати показват, че голяма част от децата до 5-годишна възраст не са посещавали стоматолог и участието в кампанията е първият им такъв опит и възможност за получаване на информация и насоки за грижа за зъбките. Голям е процентът на децата на възраст над 5 години, за които е установено при диагностиката, че е налице нарушение на зъбния статус и наличие на кариеси. Една част от децата са на активно лечение при специалист, а друга тепърва ще организира подходящо лечение за подобряване на зъбния статус на децата. Общите данни показват, че немалка част от децата имат нужда от допълнителни консултации със специалисти – ортодонт или продължително лечение от лекар по дентална медицина, за което са получили консултация от д-р Михайлова при срещите си. Положителна е обратната връзка от участващите в кампанията деца и семейства, предвид възможността да ползват безплатна консултация от лекар по дентална медицина и да получат превантивна подкрепа по отношение на изграждането на хигиенни навици за превенция на оралните заболявания при детето в най-ранна детска възраст.

 

Център за ранно детско развитие се реализира по Проект: „Център за ранно детско развитие - Асеновград” от Община Асеновград. Специализиран екип от педиатър, стоматолог, психолози, рехабилитатор, специален педагог, логопед, социални работници, медицински сестри, акушерка и медиатор, предоставя безплатни консултации за деца на възраст от 0 години до 7 години, които имат здравен, социален, образователен характер.

Договор № BG05М9ОР001-2.004-0037-C01. Проект: „Център за ранно детско развитие - Асеновград”. Бенефициент: Община Асеновград.

Последна промяна:
Свалете в pdf