Ученици от Асеновград - в ролите на съдии и прокурори

Ученици от Асеновград - в ролите на съдии и прокурори 925

Зам.-кметът на Асеновград инж. Петър Петров присъства на симулиран съдебен процес в Районния съд в града. Инициативата е на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) към общината и се проведе с ученици от X клас на асеновградското СУ "Св. св. Кирил и Методий". Младите съдии, прокурори, адвокати, свидетели, че дори и подсъдими показаха пред присъстващите един справедлив съдебен процес. Дадоха пример за обективност, безпристрастност и правдивост при вземането на съдбоносни решения.

В края на мероприятието зам.-кметът Петров изрази своето възхищение от видяното и поздрави учениците за отличната реализация на проекта и за положените усилия. "Скъпи приятели, щастлив съм, че днес присъствах на това събитие, организирано и осъществено от млади, амбициозни и интелигентни хора, които дават конкретна заявка за своето бъдеще. Видяното днес ме изпълва с надежда и вяра, че младежите на община Асеновград ще надграждат и подобряват живота в нашия град. Знам, че днешният урок е провокирал множество въпроси у Вас, но виждам, че всеки един от тях е получил своя отговор. От името на кмета на общината д-р Христо Грудев и от свое име искам да Ви благодаря за усилията, които сте положили, за да ни представите този симулиран съдебен процес. Сигурен съм, че влизайки в ролите на съдии, прокурори, адвокати, подсъдим и свидетели, научихте какви последствия може да предизвика нарушаването на българските закони. И, че всеки следва да носи отговорност за действията си. Вие сте бъдещето на Асеновград и всички ние разчитаме на Вас, на Вашия пример, сред връстниците Ви и подрастващите поколения, да се опазва общественият ред и да се спазват правилата, за да живеем в по-спокойни времена. Искам да благодаря и на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни за инициативността и чудесната организация", каза в заключение Петър Петров.

Последна промяна:
Свалете в pdf