Условия за ползване на площадката за безплатно депониране на отпадъци в Асеновград

Условия за ползване на площадката за безплатно депониране на отпадъци в Асеновград 903

Във връзка със засиления граждански интерес към площадката за безплатно депониране на строителни и едрогабаритни отпадъци (мебели, дивани, фотьойли и други), община Асеновград представя условията за безвъзмездното й ползване. А именно:

1. На депо се приемат безплатно, отпадъци от строителство и мебели, дивани и фотьойли - до 100 кг.

2.Ако количеството е повече от 100 кг. се заплаща, съгласно Решение №188/25.03.20 г. на Общински съвет – Асеновград

3.Не се приемат опасни отпадъци – батерии, луминесцентни лампи, касети от принтери, автомобилни гуми

4. За депониране на битови отпадъци се заплаща, съгласно Решение №479/16.12.20 г. на Общински съвет – Асеновград

5.Депото може да приема строителни и едрогабаритни отпадъци безплатно - общо до 1 тон на ден, следкоето всички останали депониращи се таксуват, съгласно Решение №188/25.03.20 г. на Общински съвет – Асеновград

6. Работно време - всеки ден от 07:30 ч. – 16:00 ч.

Последна промяна:
Свалете в pdf