В „Седмицата на гората“ потребители на ЦРДР в Асеновград и зам.-кмет засаждаха дървета

В „Седмицата на гората“ потребители на ЦРДР в Асеновград и зам.-кмет засаждаха дървета 890

                           

 

Заместник-кметът по хуманитарните дейности в Асеновград инженер Петър Петров се включи в акция по засаждане на растителност. Кампанията „Земята има нужда от нашата помощ“ се организира от Центъра за ранно детско развитие (ЦРДР) в града по повод „Седмицата на гората“. Дървесната растителност е предоставена безвъзмездно от Отдел „Екология и околна среда“ към община Асеновград.

Засадени бяха общо четири дървета – по две от видовете Клен и Бреза, като в акцията участваха потребители на социалната услуга. На фиданките бяха поставени и табели, които да напомнят на преминаващите около зелената площ да я пазят. Целта е да се даде добър личен пример за опазване на околната среда и за нейното възстановяване. Кампанията се проведе под надслов: „Заедно да подобрим света, в който живеем и въздуха, който дишаме“.

Пространството, което бе избрано за провеждане на инициативата вече е почистено, облагородено и залесено. Потребителите обещаха да се грижат за новообособената градинка, да я поливат и да не допускат замърсяване. „Засаждането на дръвчета показва нашето отношение към природата. Нека заедно да допринесем за нейното опазване. Когато ние се грижим за нея, тя също ще бъде добра към нас!“ С тези думи инженер Петров се обърна към присъстващите и ги прикани да се включват по-често в подобни инициативи.

 

Договор № BG05М9ОР001-2.004-0037-C01
Проект: „Център за ранно детско развитие - Асеновград”
Бенефициент: Община Асеновград

Последна промяна:
Свалете в pdf