Временно спиране обслужването на граждани в отдел "Местни приходи"

Временно спиране обслужването на граждани в отдел 170

На 13.01.21 г. (сряда), поради годишно облагане, отдел "Местни приходи" в община Асеновград - стая №201 - дежурен инспектор и каси №1 и №2, няма да обслужват граждани за следните услуги: плащане на данък върху превозните средства, данък върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци за 2021 г.

Последна промяна:
Свалете в pdf