Забранява се плуването в неохраняеми водни басейни на територията на община Асеновград

Забранява се плуването в неохраняеми водни басейни на територията на община Асеновград 628
На основание Наредба за водоспасителната дейност и безопасност на водните площи се забранява къпането и плуването в неохраняеми водоеми на територията на община Асеновград.
 
Съгласно заповед на кмета д-р Емил Караиванов кметовете на селата и кметските наместници, наемателите и концесионерите на язовири са задължени да поставят предупредителни и забранителни табели на опасните за плуване и къпане места. Комисия в състав от представители на БЧК, Районно управление „Полиция”- Асеновград, Районна служба по пожарна безопасност и защита на населението, МБАЛ- Асеновград и Община Асеновград да проведе контролна и разяснителна дейност по профилактиката на водния травматизъм.
 
Къпането и плуването може да се извършва само в охраняеми водоеми, обезопасени и оборудвани в съответствие с изискванията на Наредбата за водоспасителната дейност и безопасност.
 
При аварийни ситуации или при необходимост трябва да се търси помощ от Водноспасителна служба към Областен съвет на БЧК- Пловдив на тел 032/627163
Последна промяна:
Свалете в pdf

Последни новини

Д-р Емил Караиванов: „Една общност, каквато е общината, е ценна и значима повече, когато обръща внимание и се грижи за нуждаещите се”

С тези думи днес кметът на община Асеновград д-р Емил Караиванов откри новата сграда на Дневния център за деца с увреждания

Към всички новини
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ