Задължения на собствениците на домашни кучета

Задължения на собствениците на домашни кучета 2389

Собствениците на домашни кучета имат задължения, които следва да спазват съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД) и Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ).

А именно:

 1. кучетата, навършили 6-седмична възраст, се представят на ветеринарен лекар за официална идентификация чрез поставяне на инжектируем транспондер и издаване на паспорт, както и обезпаразитяване и ваксинация срещу болести по кучетата, различни от болестта бяс;
 2. кучетата, навършили 12-седмична, но не повече от 6-месечна възраст, се представят на ветеринарния лекар за първоначално поставяне на ваксина срещу болестта бяс, като всяка следваща такава се извършва 12 месеца след предходната;
 3. собствениците на кучета са длъжни при извеждането на животното да носят в себе си ветеринарномедицинския паспорт и да го представят за проверка на общинските и ветеринарномедицинските органи;
 4. да представят ветеринарномедицинския паспорт при посещение при ветеринарен лекар;
 5. ежегодно да представят кучетата за ваксинация срещу бяс;
 6. когато ги отглеждат в затворени помещения, ежедневно да им осигуряват необходимата разходка;
 7. когато ги отглеждат вързани на открито, да им осигурят подслон и площ за свободно движение;
 8. да вземат мерки животните да не замърсяват обществени места, като почистват мястото след дефекация;
 9. да вземат мерки животните да не създават опасност за хора или други животни;
 10. да вземат мерки за предотвратяване на нежелано размножаване на животните;
 11. Забранено е извеждането на кучета без повод; извеждането на агресивни кучета без намордник; разхождането на кучета на детски площадки и на места, обозначени от общината със забранителни знаци.

            При спазването на изискванията и задълженията по ЗВМД, собствениците на кучета избягват административно-наказателната отговорност, предвидена в закона. Освен това, по този начин допринасят за постигането на целите на закона, свързани с опазване на здравето на кучето и хуманното отношение към него, опазване на здравето на хората, осъществяването на контрол от оправомощените органи и въвеждането на принципите на ветеринарното законодателство на Европейския съюз и Световната организация за здравеопазване на животните.

Последна промяна:
Свалете в pdf