Заключителна пресконференция по проекта за НЧ "Родолюбие" в Асеновград

Заключителна пресконференция по проекта за НЧ 326

 

Община Асеновград приключва проекта за обновяване сградата на НЧ „Родолюбие“ в града. По този повод, утре (17.05.24 г., петък) от 10:00 ч. в зала 305 на общинската администрация ще се проведе заключителна пресконференция. На събитието ще бъдат отчетени дейностите по проект: „Културна инфраструктура - обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на читалище „Родолюбие“, гр. Асеновград“. Реализирането на проектното предложение стана възможно чрез осигуряване на комбинирано финансиране: от ОП „Региони в растеж“ 2014 г. - 2020 г., от Фонд за устойчиви градове и със съфинансиране от община Асеновград. По проекта бяха изпълнени мерки за енергийна ефективност и цялостно обновяване и модернизация сградата на читалище „Родолюбие“ в Асеновград.

 

Този документ е създаден в рамките на проект: „КУЛТУРНА ИНФАСТРУКТУРА - ОБНОВЯВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДАТА НА ЧИТАЛИЩЕ „РОДОЛЮБИЕ“, ГР. АСЕНОВГРАД”, ДБФП №BG16RFOP001-1.025-0007-C05, финансиран по ОП „Региони в растеж” 2014 г. – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Последна промяна:
Свалете в pdf