Образование

Образование
Съгласно Закона за Народната просвета образованието в Република България е светско. Гражданите имат право на образование, което могат да повишават непрекъснато.

Образованието в община Асеновград има своите дълбоки корени и традиции датиращи назад във вековете. През м. август 1889 г. Министерството на Народното просвещение назначава личен учителски състав при Станимашкото Държавно Трикласно мъжко училище, с което се поставят основите на училищното дело в града ни. Има сведения, че в началото на ХІХ век монаси от манастира “Св. Петка Мулдавска”, са събирали по няколко деца и са ги учили на църковнославянско четмо. (Пенчев, Г. “Утвърждаване на българското училище в Станимака (1856-1934 г.)”, 2004 г.).
 
Изграждането на гражданското общество и развитието на демократичните процеси все по-осезателно открояват проблемите, отнасящи се до съхраняване и обогатяване на традициите, търсене на иновационни модели за развитие на образованието; очертават границите на участие и отговорностите на всички институции, свързани с образованието, както и параметрите на управление на образованието от държавната и местната власт.
 
В последните години сме свидетели на динамичното развитие на град Асеновград като административен, икономически и културен център. Динамичната икономическа среда доведе и до съществени демографски, инфраструктурни и социални промени.
 
Промените, настъпващи в българското образование днес, са свързани с глобализацията на света и с искреното ни желание децата на Асеновград да не останат извън този процес, както и да създаваме подходящи условия те да бъдат напълно конкурентни на своите връстници.
 
1. Основни училища – 10
2. Средни  училища – 2
3. Професионални гимназии – 3
4. ДГ – 10
5. ЦПЛР – 1
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ