Общински предприятия


ОП

ОП "Туризъм"

пл. “Акад. Н. Хайтов” 2
директор:
Айхан Рамадан
0884 446 256

ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ