Дейност "Инспекторат, паркинги и гаражи"

Дейност
КОНТАКТИ
Асеновград, 4230, бул. “Васил Левски” 7
 
Управител:
Димитър Воденичаров 
 
Счетоводител:
Катя Бренчева: 0887018200
 
Касиер:  
Фердие Фейзула: 0887023100
 
Инспектори:
Васка Захариева
Спаска Иванова
Нели Чурукова
Татяна Божкова
Милена Ангелова
Антоний Калев

 
Цени на права и услуги

 

Последна промяна:
Свалете в pdf

Виж още

Виж всички
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ