ОП „Социално предприятие за строителство, ремонт и поддържане на общинска собственост”

ОП „Социално предприятие за строителство, ремонт и поддържане на общинска собственост”

КОНТАКТИ

Асеновград, 4230, ул. ”Възрожденци” № 4

Директор:
Гергин Комитов  тел.: 0878 382025
 
Счетоводител
Любомила Донева  тел.: 0878 382021
 

Предметът на дейност на Социалното предприятие е ремонт и поддръжка на общински имоти, сгради, общински пътища, улични настилки и тротоари, детски и спортни площадки, алеи и зелени площи.

Структура и числен състав на Общинско предприятие "Социално предприятие за строителство, ремонт и поддържане на общинска собственост” (съгласно Решение № 1511 от 11.07.2018 г., взето с Протокол № 44 на 44-то Редовно заседание на Общински съвет – Асеновград), в сила от 23.07.2018 г. включва общо 16 щатни бройки.

 

Правилник за организацията и дейността на ОП "Социално предприятие за строителство, ремонт и поддържане на общинска собственост” при Община Асеновград

 
Последна промяна:
Свалете в pdf

Виж още

Виж всички
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ