ОП "Туризъм"

ОП
КОНТАКТИ
Асеновград, 4230, пл. “Акад. Н. Хайтов” 2,
www.tic.asenovgrad.com
e-mail: optasenovgrad@abv.bg
 
директор:
Димитър Кирков: 0884 446 256

 

счетоводител
Надя Точева: 0888 656 455

експерт реклама и маркетинг
Ивайло Мирчев: 0887 226 333

аниматор - НПК "Асенова крепост"
Ана Иванова: 0888 935 090

аниматор - НПК "Асенова крепост"
Вера Ваклушева: 0884 662 434

аниматор - НПК "Асенова крепост"
Георги Стоев: 0888 909 942


 
Създадено с решение № 739/27.02.2013 г. на Общински съвет Асеновград
 
Предмет на дейност:
1. Провежда политиката на Община Асеновград в областта на туризма.
2. Участва в разработването на дългосрочна стратегия за развитието на туризма на територията на Община Асеновград.
3. Участва със свои представители в Общинска експертна комисия по категоризиране на туристическите обекти /ОЕККТО/.
4. Участва в работата на Консултативния съвет по туризъм при Община Асеновград.
5.Участва в изработването на Годишна програма за развитие на туризма на територията на Община Асеновград. 
6. Популяризиране на Община Асеновград, като привлекателна туристическа дестинация у нас и в чужбина, чрез презентиране на туристическия продукт на Община Асеновград.
7. Разработва и изпълнява програми и проекти в областта на туризма, финансирани от Европейския съюз и международни организации.
 
Органи на управление:
Предприятието се управлява от директор, който се назначава и освобождава от Кмета на Община Асеновград. Управлението се възлага с трудов договор по Кодекса на труда, след провеждане на конкурс.
 
Брой заети лица по щатно разписание  - 14 бр. към 21.12.2018 г.
 
Предоставено недвижимо имущество:
1. НПК "Асенова крепост"
2. Почивна база с. Малево 
3. Почивна база "Пашалийца"
4. Два броя офиси на пл. "акад. Н. Хайтов" № 2" 
 

 
 

Цени на права и услуги  
 
Последна промяна:
Свалете в pdf

Виж още

Виж всички
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ