Общопрактикуващи лекари

41 лечебни заведения на територията на община Асеновград

АМБУЛАТОРИИ  ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ
ОБЩИНА
ИМЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
АДРЕС НА ПРАКТИКАТА
ТЕЛЕФОНИ
Асеновград
АНТОНИЯ ТОДОРОВА ХАДЖИЕВА
Асеновград
АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ 28, ет.2, каб.29
0888519674
0331/27490
Асеновград
АТАНАС ДИМИТРОВ ДЖАМБАЗОВ
Избегли
с. ИЗБЕГЛИ, с. КОНУШ
0888221420
 
Асеновград
БОЯНКА МИХАЙЛОВА МУЛЕТАРОВА
Асеновград
кв. ДОЛНО ВОДЕН, ЗДРАВНА СЛУЖБА, ет.1, каб.1
 
0331/49315
Асеновград
ВАЛЕНТИНА АТАНАСОВА КАРАДАНОВА
Асеновград
НИКОЛА ВАПЦАРОВ 7
 
0331/22046
Асеновград
ВЕНЕТА ИВАНОВА ДРАГАНОВА-ДИМОВА
Асеновград
АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ 28, МЦ I, ет.2, каб. 35
0898663091
0331/67946
Асеновград
ДАНИЕЛ ВЪЛЕВ КАНГАЛОВ
Асеновград
АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ 28, ет. 2, каб. 29, 37 и 38; АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 41, ет. 1, каб. 1 и 2
0888720962
0331/45993
Асеновград
ДИМИЛЕН ВЕСЕЛИНОВ ВЪЛЕВ
Асеновград
АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ 28, ет.2, каб.30
0888524577
0331/63139
Асеновград
ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ДИМИТРОВ
Нареченски бани
РОДОПИ 29, ет. 2, каб. 1 и 2
0884485779
 
Асеновград
ДИМИТЪР ПАНТЕЛЕЕВ СИМЕОНОВ
Асеновград
АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ 28, МЦ I, каб.27
0888829477
0331/27380
Асеновград
ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ОТОНОВА
Тополово
ЦАР КАЛОЯН 59, ет. 1, каб. 6 и 4; община КУКЛЕН, с. ДОБРАЛЪК, БЯЛА ЧЕРКВА 17, ет. 2, каб. 1 и 2; с. ЯВОРОВО, ТРЕТА 9, ет. 2, каб. 1 и 2
0889208118
0331/62755    03321/2344
Асеновград
ЕЛЕНА ДИМИТРОВА КОЖУХАРОВА
Асеновград
АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ 28, МЦ I, каб.28
 
0331/20409
0331/44283
Асеновград
ЕЛЕНА КОСТАДИНОВА ТОДОРОВА
Асеновград
АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ 46, ет. 1
0888792209
0331/65764
Асеновград
ЗЛАТКА ПЕТКОВА СЯРОВА
Асеновград
АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ 28, МЦ I, каб.26 и 37
0896800820
0331/22300   0331/20411
Асеновград
ИРЕНА ГЕОРГИЕВА ЯНКОВА
Асеновград
АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ 28, ет.2, каб. 32, 37, 38
0888347291
0331/20418
Асеновград
ЙОРДАН
ЕФТИМОВ
ШОПОВ
Асеновград
АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ 28, ет.3, каб.1
 
0898767786
 
0331/62300
Асеновград
ЙОРДАНКА АНГЕЛОВА БЪРЗИНСКА
Асеновград
АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ 28, МЦ I, каб.33
0885252159
0331/24318
Асеновград
ЙОРДАНКА АСЕНОВА ИВАНОВА
Асеновград
АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ 28, МЦ I, каб.3
0878875278
0331/62301 
Асеновград
ЛИДИЯ ФИЛИПОВА ВРИГАЗОВА-ДИКОВА
Асеновград
АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ 28, ет. 3, каб. 3, 37 и 38
0898579979 
0331/47528
0331/20358
Асеновград
ЛИЛИЯ ВЛАДИМИРОВА МАРКОВА
Асеновград
ВАСИЛ ЛЕВСКИ 19, ет.1, каб.1
0886318561
0331/24056
Асеновград
ЛИЛИЯ ПЕТРОВА СТАВРЕВА
Асеновград
АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ 28, ет.2, каб. 31, 37 и 38
0888347603
0331/62301 
Асеновград
МАРИАНА ДИМИТРОВА КЕНДЕВА-АРНАУДОВА
Асеновград
АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ 28, МЦ I, каб.34
0888771611
0331/65133
Асеновград
МАРИЯ КОСТАДИНОВА ТИМАРЕВА
Асеновград
кв.ДОЛНИ ВОДЕН, КАМАРА 2, ет.2, каб.1 и 2
0888850425
0331/24309
Асеновград
МАРИЯНА АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА
Асеновград
АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ 28, МЦ I, ет.2, каб.35
0898624405
0331/46451
Асеновград
МЕВЛЯН КЕРИМ МУСТАФА
Тополово
база-ЦАР КАЛОЯН 59, ет. 1, каб. 3, 7, 8 и 9; филиал-АСЕНОВГРАД, АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ 28, ет.2, каб. 34, 37 и 38; с. ЛЕНОВО, ЕНИСЕЙ 4, ет. 1, каб. 1 и 2; с. НОВАКОВО, РОДОПИ 4, ет. 1, каб. 1 и 2
0888409534
03321/2300    0331/62721
Асеновград
НИКОЛА АНГЕЛОВ ДИМИТРОВ
Асеновград
кв. ДОЛНИ ВОДЕН, КАМАРА 2, ет.1, каб.3,4
0889977699
0331/66599
Асеновград
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ
Асеновград
АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ 28, ет.2, каб.27
0888211729
0331/62301
Асеновград
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ИВАНОВ
Асеновград
база - с.ОРЕШЕЦ, СТЕФАН КАРАДЖА 8, ет. 2, каб. 1 и 2; филиали - с.ДОБРОСТАН, МАРЦИГАНИЦА 1, ет.1, каб.1 и 2; с. ВРАТА, ХРИСТО БОТЕВ 8, ет.1, каб.1 и 2; с. МОСТОВО, ХРИСТО БОТЕВ 26,  ет.1, каб.1 и 2; с.ТРИ МОГИЛИ, ХРИСТО БОТЕВ 4, ет.1, каб.1 и 2; АСЕНОВГРАД, ВАСИЛ ЛЕВСКИ 12, ет.1, каб.3 и 4
0893772526
0887024264
Асеновград
ПЕНКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА-ИЛИЕВА
Асеновград
АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ 28, ет.2, каб.26
0888948398
0331/21269
Асеновград
ПЕТЪР КОСТАДИНОВ СТРУМЕНЛИЕВ
Асеновград
база - ВАСИЛ ЛЕВСКИ 12, ет.1, каб.3 и 4; филиал - ГОРНИ ВОДЕН, СВЕТИ КИРИК 38, ет.2, каб.1 и 2
0888613991
0878520656
Асеновград
РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ДИНКОВА
Червен
ТРАКИЯ 33, ет. 2, каб. 4 и 5
0898218077
 
Асеновград
РУМЕН НИКОЛОВ НИКОЛОВ
Асеновград
АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ 28, МЦ I, ет.2, каб.28
0897809027
0331/24194
Асеновград
РУМЯНА ТОМОВА КУЗМОВА
Асеновград
БРАТЯ БАКУРИЯНИ 3
0888620384
0331/68180    0331/27935
Асеновград
СВЕТЛАНА КОСТАДИНОВА ВАСИЛЕВА
Асеновград
АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ 28, ет.2, каб.36
0885196106
0331/44598
Асеновград
СЕВЖАН ЯШАР ЧАКЪР
Асеновград
АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ 28, ет.2, каб. 30, 37, 38
0887923631
0331/44049
Асеновград
ТАТЯНА НИКОЛОВА ХАДЖИЛАМБРЕВА
Асеновград
АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ 28, МЦ I, каб.36
0889533460
0331/46181
Асеновград
ТОДОР НИКОЛОВ САВКОВ
Асеновград
АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ 28, каб.31, 37, 38
 
0331/28684
0331/20411
Асеновград
ФИЛИП АТАНАСОВ ФИЛИПОВ
Асеновград
ИВАН ВАЗОВ 2, АСЕНОВА КРЕПОСТ АД
 
0331/60360
Асеновград
ХРИСТИНА АНГЕЛОВА МАНДАЛИЕВА-ПЪЖЕВА
Асеновград
АЛ. СТАМОЛИЙСКИ 28, ет.3, каб.2
0898844388
0331/43636
Асеновград
ЮЛИЯ АТАНАСОВА ИВАНОВА
Асеновград
ЗАХАРИ СТОЯНОВ 7, СОУ СВЕТИ КНЯЗ БОРИС I, ет. 1, каб. 1 и 2
0887428156
0331/62346
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ