График за провеждане на заседания на комисии по реда на чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ за стопанската 2020-2021 година за землищата на: гр. Асеновград, с. П. Евтимово, с. Новаково, с. Нови извор, с. Леново и с. Конуш

159
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ